Landstadsgate 41 

                                                 Historikk

Tomten (4400 m2) som vårt Ordenshus står på ble skilt ut fra Nordre Falkum Gård og kjøpt av Skipsreder H. Haraldsen i 1916.    (G. nr. 300 B. nr. 2515)

Haraldsen var i nær familie med Dronning Sonja   (Haraldsen) Skipsreder Haraldsen brukte bortimot 5 år på planlegging og bygging av hus og Portnerbolig.

Huset sto ferdig i 1921. Av diverse grunner måtte Skipsreder Haraldsen selge eiendommen. Kjøper var Dir. Pettersen, Lundetangen Bryggeri A/S. Eiendommen var i deres eie frem til Odd Fellow Ordenen kjøpte den i 1950. Enkefru Pettersen flyttet etter hvert til Stockholm.  Datteren som var gift Hedenstjerna, administrerte og eide eiendommen ,- og på slutten av 40 tallet ble denne lagt ut for salgs for den nette av 125 000,- svenske kroner.

Brødrene i Loge nr. 24 Gregorius Dagssønn var på utkikk etter Ordenshus. Den 11 september 1950 ble i denne Logen dannet et Andelslag med formål å kjøpe Landstadsgate 41 til Ordenshus. Huset var da lagt ut for salg. Den 18 oktober 1950 ble det avholt konstituerende møte og selskapets navn ble Andelslaget Landstadsgate 41, Skien. På folkemunne ble bygningen kalt ”Jobbekjerka”. Huset ble kjøpt og kontrakten undertegnet på Høyers Hotell den 22. januar 1951. Ganske umiddelbart ble det satt i gang et stort arbeide med ominnredning av 2 etg. til Logesal og noen år senere,- rundt midten av 70 tallet kom tilbygget i første etg. som i dag er spisesal. Den 7. mars 1953 ble Logesalen høytidelig innviet av Stor Sire Olaf Halland. Man kan tenke seg hvordan det var, med en masse mennesker i et relativt lite lokale. Under festmåltidet denne dagen, sies det at det satt folk å spiste over alt. Hyggelig var det garantert,- og i særdeleshet for Loge 24 som endelig hadde klart å skaffe eget hus. Etter hvert ble det flere Oddfellow og Rebekka Loger i huset. I dag er det fire Loger som eier og har tilhold i dette huset:

Oddfellow Loge nr. 24 Gregorius Dagssønn stiftet den 15. februar 1948

Rebekka Loge nr. 15 Via Nova, stiftet den 1. juni 1957

Odddfellow Loge nr. 57 Fidelitas stiftet den 12. april 1958

Rebekka Loge nr.114 Nora, stiftet den 9. februar 2002